Спеціальності

Організація освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про фахову передвищу освіту", Положення про організацію освітнього процесу та інших нормативно-правових актів.

Навчальний заклад готує фахівців зі спеціальностей: