Відділення електроенергетики

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

«Спостерігати, вивчати, працювати…»
Майкл Фарадей

Електрична енергія – вирішальна складова науково-технічного прогресу, без якої неможлива робота будь-якого електричного, електронного та комп’ютерного устаткування; обладнання сучасних підприємств, транспорту, побуту тощо.

Відомо, що будь-який прилад чи пристрій, створений людиною, потрібно ретельно обслуговувати, а іноді й ремонтувати. Недостатньо просто створити підприємство, поставити електростанцію, трансформаторну підстанцію та забезпечити всім необхідним устаткуванням. Потрібно залучити до роботи фахівців-електриків, які здійснюють монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок. Від якісного виконання поставлених перед ними завдань залежить безперервна робота будь-якого виробництва.

На ринку праці завжди існувала велика потреба в таких спеціалістах. Необхідні знання та навички можна здобути у виші на відділенні електроенергетики, де підготовка фахівців техніків-електриків здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Історія

1945 рік – перший прийом студентів на відділення.

1948 рік – перший випуск 76 техніків-електриків, які були направлені на роботу в різні регіони України.

1958 рік – розпочалась підготовка фахівців електриків за заочною формою навчання.

1974 рік – введений в експлуатацію новий триповерховий навчальний корпус значно розширив матеріально-технічну базу відділення. Обладнали лабораторії «Експлуатації і ремонту електрообладнання і засобів автоматизації», «Електрообладнання сільськогосподарських агрегатів та установок» й «Економіки сільського господарства».

1989 рік – розпочали підготовку спеціалістів за новим учбовим планом із спеціальності 5.091.901 «Електрифікація і автоматизація сільського господарства», відповідно до вимог якого були створені лабораторії «Основ автоматики» й «Автоматизації технологічних процесів», відкрили комп’ютерні класи.

2008 рік – враховуючи зміни в аграрному секторі України, підготовка техніків-електриків здійснювалася за новим навчальним планом із спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК», згідно з яким створена лабораторія «Монтажу електрообладнання і систем керування».

2016 рік – зважаючи на реформи в освітньому середовищі України, розпочали підготовку техніків-електриків за новим навчальним планом зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Сьогодення

Сучасна матеріально-технічна база відділення відповідає вимогам, необхідним для підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців. Нині відділення містить 19 кабінетів і 15 лабораторій, у яких за денною та заочною формами навчання отримують освіту 350 студентів.

Майбутні фахівці навчаються за рахунок державного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб.

На відділенні створені віртуальні лабораторії, що уможливлює використання сучасних спеціалізованих електротехнічних програм, за якими студенти вивчають спеціальні дисципліни та проводять електротехнічні розрахунки всіх рівнів під час виконання курсових і дипломних проектів.

Підключення кабінетів і лабораторій до мережі Інтернет дозволяє отримувати в режимі «он-лайн» довідкову інформацію, необхідну для виконання практичних робіт і проведення лекційних занять.

Практична підготовка студентів відбувається як в навчально-виробничих майстернях і лабораторіях навчального закладу, так і на підприємствах, в організаціях й установах різних форм власності Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, в ПАТ «Сумиобленерго», АТ «Чернігівобленерго».

Протягом навчання майбутні фахівці отримують знання і вміння з

 • розрахунку, проектування й експлуатації електротехнічного обладнання;
 • організації та проведення монтажу, налагодження, випробування, раціонального використання, технічного обслуговування та поточного ремонту електричного устаткування;
 • оцінки рівня механізації й автоматизації електротехнічного устаткування, вибору й експлуатації пристроїв і систем автоматики в електричних системах і мережах;
 • виконання комплексу робіт по монтажу та налагоджуванню електротехнічного обладнання та засобів автоматизації.

Робочі професії випускників:

 • електромонтер;
 • газоелектрозварник;
 • водій категорії В.

Працевлаштування

Випускники працюють на підприємствах й організаціях різних форм власності, пов’язаних із виробництвом, передачею, розподілом і споживанням електричної енергії на посадах:

 • завідувач електроремонтною майстернею;
 • технік-електрик по монтажу і наладці електрообладнання;
 • електромеханік;
 • майстер дільниці РЕМ;
 • диспетчер РЕМ;
 • інспектор з енергонагляду;
 • енергетик дільниці;
 • технік-електрик по контрольно-вимірювальних приладах.

Випускники

За період з 1945 по 2018 рік за денною та заочною формами навчання підготовлено більше п’яти тисяч фахівців-електриків для агропромислового комплексу, що є яскравим свідченням навчально-методичного потенціалу відділення. Звичайно, не всіх можна назвати, але кожен із них своєю працею, не перебільшуючи, прославив наш навчальний заклад у різних регіонах України.

Сьогодні випускники відділення очолюють важливі ділянки виробництва, трудові колективи, займаються громадською роботою, працюють на інших керівних і виборчих посадах, для багатьох із них навчання стало першою сходинкою до успішної кар’єри.