Відділення економіки та інформаційних технологій

Спеціальності


Глобалізація міжнародних економічних і фінансових зв'язків, формування інформаційного суспільства, у якому знання і соціальна відповідальність стають головними чинниками життєдіяльності людини як творчого працівника, споживача та члена суспільства, зумовлюють потребу у висококваліфікованих спеціалістах фінансово-економічного напряму.

Забезпечення майбутнього держави в нових ринкових умовах ставить нові вимоги до підготовки фахівців економічного профілю, що є можливим за умови вивчення студентами специфіки системи фінансування й оподаткування.

Мотивація для обрання професії економічного напряму підготовки визначається наступним:

- немає жодної сфери діяльності, де б не використовувалися знання економічного напряму;

- професія цього спрямування є однією з високооплачуваних і престижних;

- знання економічних дисциплін дозволяє працювати в різних галузях економіки;

- це один із найцікавіших та актуальних видів діяльності;

- існують реальні перспективи майбутньої наукової діяльності.

Навчання за програмою освітньо-професійного ступеня молодшого фахового бакалавра здійснюється за такими спеціальностями:

«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»;

«Менеджмент»;

«Облік і оподаткування»;

«Комп’ютерна інженерія».

Освітній ступінь бакалавра студенти здобувають, навчаючись за напрямом підготовки «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

За вимогами часу для підготовки фахівців у коледжі використовують:

- кабінет інформаційних систем і технологій в обліку та фінансах;

- лабораторію моніторингу якості освіти;

- лабораторію «Навчальна бухгалтерія»;

- індивідуальні робочі місця;

- програму «1С: Підприємство»;

- контролюючі програми;

- програми для візуалізації;

- електронну читальну залу;

- електронні підручники;

- тощо.