Methodological room

Методичний кабінет – центр методичної роботи з викладачами, вищий консультаційний орган системи методичної роботи в закладі освіти.

У своїй діяльності методичний кабінет керується Конституцією України, законами України, указами Президента, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, рішеннями педагогічної та методичної ради навчального закладу та локально-нормативними правовими актами.

Мета методичного кабінету – сприяння впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.

Основні завдання методичного кабінету:

 • координація співпраці навчального закладу з ДУ «Науково-методичним центром інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта"»;
 • пропаганда серед викладачів, кураторів навчальних груп, вихователів гуртожитків, майстрів виробничого навчання досягнень педагогічної науки, психології, методики навчання та виховання студентів;
 • допомога цикловим комісіям, викладачам, кураторам навчальних груп, вихователям гуртожитків, майстрам виробничого навчання з питань організації, планування і методики навчально-виховної роботи;
 • підвищення кваліфікації та вивчення і поширення досвіду роботи кращих викладачів, кураторів навчальних груп, вихователів гуртожитків, майстрів виробничого навчання;
 • налагодження і підтримання зв'язків з навчальними кабінетами, лабораторіями інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання;
 • накопичення та систематизація методичних матеріалів, які друкуються в періодичній пресі та розробляються в навчальному закладі, пропаганда форм і методів інтенсивного навчання та дієвого виховання;
 • створення бази матеріалів з атестації, ліцензування та акредитації спеціальностей;
 • розробка рекомендацій щодо удосконалення організації навчального процесу, розробка положень і орієнтовних завдань для проведення олімпіад, конкурсів з дисциплін та спеціальностей;
 • організація виставок методичних розробок викладачів. Підготовка та надання методичних матеріалів для участі в міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських виставках;
 • підготовка та надання матеріалів для публікацій в педагогічних виданнях та ЗМІ.

Безпосереднє керівництво роботою методичного кабінету здійснює методист. Організатором всієї роботи з вивчення, пропаганди та запровадження у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду є завідувач методичного кабінету.

Форми роботи методичного кабінету: масові, групові та індивідуальні. Масові форми роботи – конференції, семінари, наради, зустрічі за круглим столом, анкетування тощо. Групові форми – відкриті заняття, виховні години, виїзд в інші навчальні заклади і т. д. Індивідуальна форма роботи – робота з молодими викладачами, співбесіди, консультації тощо.

Методичний кабінет є інформаційним центром, до якого надходять:

 • інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України;
 • збірники НМЦ "Організація навчально-виховного процесу";
 • журнали "Вища школа", "Вісник ТІМО", "Управління школою", додаток до журналу "Управління школою";
 • газети "Освіта України", "Студентський меридіан";
 • типові навчальні програми;
 • інша навчально-методична література.

На основі цих надходжень у методичному кабінеті існують як постійно діючі, так і змінні експозиції:

 • діючі в поточному навчальному році програми;
 • досягнення колективів навчального закладу;
 • методичні роботи викладачів;
 • зразки оформлення навчально-методичної документації;
 • періодичні видання та ін.

Методичним кабінетом щорічно розробляються зразки навчально-методичної документації для педагогічних працівників:

 • зразки оформлення робочих програм;
 • індивідуальний план роботи викладача;
 • рекомендації по заповненню журналів навчальних занять;
 • інструктивно-методичні картки проведення навчальних занять, в тому числі лабораторних та практичних;
 • форми обліку навчальних досягнень та пропусків навчальних занять студентів;
 • форми екзаменаційної документації;
 • форми, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників;
 • форми підсумкової звітності для викладачів, кураторів, голів циклових комісій;
 • інші зразки навчально-методичної документації.