Про підрозділ

Завідувач підрозділу: Дещенко Олександр Олександрович

Електронна пошта: nv4_gati@ukr.net

Контактний телефон: (05444) 2-62-82

Підрозділ з надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» (далі – підрозділ) є структурним підрозділом Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» (далі – ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ») й здійснює діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Підрозділ створено наказом ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ» від 09 червня 2021 року № 24-а-ОД «Про створення підрозділу з надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти».

Підготовка здобувачів освіти розпочинається за умови наявності матеріально-технічної, навчально-методичної бази, педагогічних кадрів і після одержання в установленому порядку ліцензії для провадження діяльності, пов’язаної з наданням освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Підрозділ діє на підставі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної політики України з питань професійної (професійно-технічної) освіти, Статуту Сумського національного аграрного університету, Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету», цього Положення та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

До основних повноважень і напрямів діяльності підрозділу належать:

 • – організація освітнього процесу, обрання форм, методів навчання;
 • – навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична діяльність;
 • – розробка робочих навчальних планів і програм на основі стандарту професійної (професійно-технічної) освіти та типових навчальних планів і програм, які затверджуються в установленому порядку;
 • – розробка правил прийому здобувачів освіти на основі типових правил прийому;
 • – формування планів прийому здобувачів освіти з урахуванням потреб ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ», ринку праці та потреб замовлень підприємств, установ, організацій;
 • – атестація педагогічних працівників;
 • – організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
 • – організація виробничого навчання здобувачів освіти в умовах виробництва;
 • – забезпечення заходів з охорони праці здобувачів освіти, працівників;
 • – матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу;
 • – внесення пропозицій до ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ» щодо визначення структури і штатного розпису підрозділу;
 • – забезпечення належної якості професійного навчання здобувачів освіти.

На сьогоднішній день коледж проводить професійно-технічне навчання з наступних професій: Тракторист-машиніст сiльськогосподарського (лiсогосподарського) виробництва (Категорії А1, А2); Водій автотранспортних засобів»; Муляр; Електрозварник ручного зварювання; Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.