English German Ukrainian

За ними – майбутнє

На відділенні економіки та інформаційних технологій здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» і 123 «Комп’ютерна інженерія».

Війна внесла свої корективи в різні сфери нашої діяльності. Забезпечення майбутнього держави в нових ринкових умовах ставить нові вимоги до підготовки фахівців економічного профілю, що є можливим за умови вивчення студентами специфіки системи фінансування й оподаткування.

За вимогами часу для підготовки спеціалістів у коледжі використовують кабінет інформаційних систем і технологій в обліку та фінансах, лабораторію «Навчальна бухгалтерія», індивідуальні робочі місця, програму, контролюючі програми, програми для візуалізації, електронну читальну залу, електронні підручники тощо. Крім цього, у рамках українсько-німецького проекту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» було створено лабораторію моніторингу якості освіти, оснащену сучасним комп’ютерним обладнанням.

Вступники, обираючи цей фах, розуміють: професія цього спрямування є однією з високооплачуваних і престижних; знання економічних дисциплін дозволяє працювати в різних галузях; це один із найцікавіших та актуальних видів діяльності; існують реальні перспективи майбутньої наукової діяльності та працевлаштування.