Менеджмент

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 073 Менеджмент

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з менеджменту

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 6 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 6 місяців.
 • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" – 2 роки 6 місяців.

Форма навчання: — денна.

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або його структурного підрозділу, логіка мислення якого дає змогу:

 • • надзвичайно добре орієнтуватися у ринкових відносинах та ринковій ситуації;
 • • вчасно реагувати на зміни кон'юнктури ринку;
 • • фахово здійснювати підбір персоналу та його мотивацію;
 • • вміло задовольняти актуальний попит і правильно формувати пропозиції;
 • • приймати самостійні управлінські рішення з питань організації (перебудови) діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практичних передумов, засобів контролю за їх виконанням.

Можливості працевлаштування:

 • • Менеджер з виробництва та збуту продукції;
 • • Менеджер по роботі з кадрами;
 • • Менеджер з реклами;
 • • Менеджер по зв'язкам з громадськістю;
 • • Менеджер з продажу нерухомості;
 • • Менеджер з маркетингу;
 • • Менеджер у банківській установі;
 • • Помічник керівника підприємств установ та організацій;
 • • Помічник керівника виробничих та інших основних підрозділів;
 • • Помічник керівника малих підприємств без апарату управління;
 • • Секретар адміністративних органів;
 • • Агент із зайнятості і трудових ресурсів;
 • • Службовець на складах.