Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Термін навчання після

 • 9 класів - 2 роки 10 місяців;
 • 11 класів – 1 рік 10 місяців;
 • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" – 1 рік 10 місяців.

Форма навчання: — денна, заочна.

У сфері фінансів – це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління. Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

У сфері банківської діяльності – здійснюють облік та аналіз банківських операцій, проводять розрахунки і складають звітність в комерційних банках, кредитних організаціях та інших кредитно-фінансових установах. У сфері банківської справи володіють практичними навичками щодо здійснення депозитних та інших операцій із залучення грошових коштів; оформлення операцій з надання кредитів, контролю за їх використанням та погашенням; проведення факторингових, лізингових та операцій з цінними паперами й іноземною валютою.

У галузях страхування – проводять усі види страхової діяльності, виконують роботу з укладення і обслуговування страхових договорів, здійснюють облік, аналіз показників діяльності страхової компанії і виконання нею умов забезпечення платоспроможності, розробляють довгострокові і короткострокові фінансові плани, формують фінансові стратегії залежно від фінансового стану страховика, виконують операції з перестрахування, контролюють достатність страхових тарифів та розробляють пропозиції щодо їх зміни.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр:

 • • Економіст з фінансової роботи;
 • • Економіст з валютних операцій;
 • • Економіст з грошового обігу;
 • • Фахівець в фіскальних органах;
 • • Брокер (посередник) з цінних паперів;
 • • Дилер (продавець) цінних паперів;
 • • Маклер біржовий;
 • • Агент страховий;
 • • Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
 • • Інспектор кредитний;
 • • Інспектор обмінного пункту;
 • • Бухгалтер;
 • • Касир-експерт;
 • • Інспектор-ревізор;
 • • Інспектор;
 • • Ревізор;
 • • Молодший державний інспектор;
 • • Інспектор з інвентаризації;
 • • Інспектор митний;
 • • Інспектор з контролю за цінами;
 • • Інспектор цін;
 • • Консультант з фінансових питань у фінансово-кредитних та страхових установах.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • • Фінансові відділи органів управління;
 • • Державні органи планування і місцевого самоврядування;
 • • Державні, сумісні, приватні підприємства різних галузей народного господарства;
 • • Банківські установи;
 • • Державне казначейство;
 • • Страхові компанії;
 • • Митна служба;
 • • Податкова інспекція;
 • • Консалтингові компанії;
 • • Органи з планування та координації кадрової політики;
 • • Торгівельно-посередницькі фірми;
 • • Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств.