Облік і оподаткування

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Термін навчання після:

 • 9 класів - 2 роки 10 місяців;
 • 11 класів - 1 рік 10 місяців;
 • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" – 1 рік 10 місяців.;

Форма навчання: — денна, заочна.

Під час навчання на спеціальності “Облік і оподаткування” студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, консультування в сфері оподаткування; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр:

 • • Бухгалтер;
 • • Касир-експерт;
 • • Інспектор;
 • • Інспектор з інвентаризації;
 • • Інспектор-ревізор;
 • • Ревізор;
 • • Фінансовий менеджер;
 • • Фінансовий аналітик;
 • • Технік з планування;
 • • Аудитор;
 • • Контролер;
 • • Економіст;
 • • Аналітик;
 • • Статист;
 • • Консультант на підприємствах приватної та державної форм власності;
 • • Співробітник банку;
 • • Працівник державної фіскальної служби;
 • • Обліковий фахівець страхової компанії;
 • • Фахівець державних фондів соціального страхування;
 • • Фахівець пенсійного фонду;
 • • Фахівець державного казначейства;
 • • Фахівець державної фінансової інспекції;
 • • Фахівець органів місцевого самоврядування;
 • • Митний інспектор;
 • • Інспектор податкової служби;
 • • Інспектором з експорту.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • • Бухгалтерії установ різних форм власності;
 • • Державні, сумісні, приватні підприємства різних галузей народного господарства;
 • • Банківські установи;
 • • Державне казначейство;
 • • Страхові компанії;
 • • Аудиторські компанії;
 • • Державна фінансова інспекція;
 • • Державний пенсійний фонд;
 • • Державне казначейство;
 • • Консалтингові компанії;
 • • Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств;
 • • Наукові і проектні установи.