Комп’ютерна інженерія

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії

Термін навчання після:

 • 9 класів - 3 роки 10 місяців
 • 11 класів – 2 роки 10 місяців
 • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" – 2 роки 10 місяців.

Форма навчання: — денна.

Діяльність молодшого спеціаліста пов’язана з проектуванням, створенням та обслуговуванням комп’ютерних систем та мереж, розробкою системних та прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, портативних, вбудованих та хмарних систем.

Випускник спеціальності “Комп’ютерна інженерія” – це фахівець з комп’ютерних мереж і технологій. Комп’ютерні інженери, мають професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Комп’ютерні інженери займаються багатьма аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп’ютерів і суперкомп’ютерів до кругового проектування. Завдання, пов’язані з комп’ютерною інженерією, включають написання програм і мікропрограм для вбудованих мікроконтролерів, проектування інтегральних схем, аналогових датчиків, плат змішаних сигналів, а також розробку операційних систем. Комп’ютерні інженери також працюють над дослідженнями для робототехніки, які спираються на використанні цифрових систем для управління і контролю електричних систем, таких як двигуни, системи зв’язку та датчики.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр:

 • • Адміністратор та налагоджувальник локальних мереж;
 • • Технік-програміст;
 • • Інженера з обслуговування комп’ютерних мереж;
 • • Керівник підрозділу комп'ютерних послуг;
 • • Фахівець у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;
 • • Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • • Фахівець у галузі розробки Web-сайтів;
 • • Фахівець у галузі формування та управління електронних баз даних;
 • • Монтажник електронного устаткування;
 • • Майстер з ремонту приладів та апаратури;
 • • Технік обчислювального (інформаційного) центру;
 • • Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики);
 • • Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка);
 • • Консультант з програмного забезпечення;
 • • Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів;
 • • Фахівець з інформаційних технологій;
 • • Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки;
 • • Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • • Фахівець інфокомунікацій;
 • • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм;
 • • Технік із системного адміністрування.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • • Банківські установи;
 • • Відділ обробки інформації підприємств різних форм власності;
 • • Фірми, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення;
 • • Фірми, що є провайдерами послуг Internet;
 • • Фірми, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення;
 • • Наукові інститути і установи.