За ними – майбутнє

На відділенні економіки та інформаційних технологій здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» і 123 «Комп’ютерна інженерія».

Забезпечення майбутнього держави в нових ринкових умовах ставить нові вимоги до підготовки фахівців економічного профілю, що є можливим за умови вивчення студентами специфіки системи фінансування й оподаткування.

За вимогами часу для підготовки спеціалістів у коледжі використовують кабінет інформаційних систем і технологій в обліку та фінансах, лабораторію «Навчальна бухгалтерія», індивідуальні робочі місця, програму «1С: Підприємcтво», контролюючі програми, програми для візуалізації, електронну читальну залу, електронні підручники тощо. Крім цього, у рамках українсько-німецького проекту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» було створено лабораторію моніторингу якості освіти, оснащену сучасним комп’ютерним обладнанням.

Майбутні студенти, обираючи цей фах, розуміють, що не існує жодної сфери діяльності, де б не використовувалися знання економічного напряму; професія цього спрямування є однією з високооплачуваних і престижних; знання економічних дисциплін дозволяє працювати в різних галузях економіки; це один із найцікавіших та актуальних видів діяльності; існують реальні перспективи майбутньої наукової діяльності.