Правила користування бібліотекою

1. Загальні положення:

 • Правила користування бібліотекою коледжу розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року, Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №155 від 30.04.98 р.
 • Бібліотека коледжу є навчальним, науковим, інформаційним і культурно-просвітницьким структурним підрозділом коледжу, що забезпечує творами друку й іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий і виховний процеси коледжу.

2. Права й обов’язки читачів:

 • Право користування бібліотекою мають студенти, викладацький склад і працівники структурних підрозділів коледжу. Користувачі з числа непрацюючих у коледжі обслуговуються, як правило, лише в читальній залі.
 • Запис студентів у бібліотеку проводиться за поданням списків навчальних груп секретарем навчальної частини, а співробітників – за довідкою відділу кадрів.
 • На підставі поданих документів заповнюється читацький формуляр.
 • Перед записом у бібліотеку читач повинен ознайомитись із правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом у читацькому формулярі.
 • Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу й інші документи на абонементі та в читальних залах; користуватись усіма послугами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь у читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що проводить бібліотека.
 • Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам. Художня література видається в кількості не більше трьох примірників на 15 днів.
 • Рідкісні та цінні видання, енциклопедії та інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях і матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.
 • Неопубліковані матеріали, література обмеженого користування видаються в установленому порядку згідно інструкцій.
 • Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших відвідувачів за обов’язкового пред’явлення літератури.
 • За відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).
 • Для одержання літератури читач заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на книжковому формулярі за кожний одержаний примірник. Примітка: книжковий формуляр засвідчує факт і дату видачі читачу літератури.
 • Читачі зобов’язані дбайливо ставитися до книжок та інших творів друку, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати та не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів і картотек.
 • Під час отримання літератури читач має ретельно переглянути її і, якщо виявить будь-які дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
 • Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну відповідальність.
 • Читачі, що втратили книги чи інші документи з фонду бібліотеки, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. За неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку. Якщо втрачено особливо цінні для бібліотеки видання, номінальна вартість яких значно нижче фактичної, вартість книг визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю та продаж букіністичних, антикварних видань, а також за відповідними інструкціями й обліковими документами.
 • На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки й інші отримані матеріали.
 • Про зміну місця роботи чи навчання, зміну місця проживання та прізвища читач зобов’язаний повідомити в бібліотеку в 10-денний термін.
 • У випадку припинення користування бібліотекою читач повинен повністю розрахуватись із бібліотекою, підписати обхідний лист.
 • За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватися бібліотекою на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

3. Зобов’язання бібліотеки з обслуговування читачів:

 • Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи закладу освіти.
 • Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне й оперативне задоволення запитів на наукову, навчальну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.
 • Створює та ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає та готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.
 • Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні відділень, а також конференції, літературно-музичні вечори, диспути й інші заходи.
 • Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
 • Надає допомогу під час добору необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково допоміжних і рекомендаційних покажчиків, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій тощо.
 • Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси.
 • Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА, внутрішнього та міжбібліотечного книгообміну.
 • Проводить серед читачів роботу з поширення знань з основ інформатики, бібліотекознавства та бібліографії, з прищеплення їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з планом роботи бібліотеки, проводить індивідуальні бесіди, консультації тощо.
 • Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.
 • Забезпечує високий рівень обслуговування читачів на основі постійного підвищення фахового та культурного рівня бібліотечних працівників.