Нові надходження

I квартал 2024 р.

Медицина праці: методичні матеріали для навчання з питань охорони праці відповідних спеціалістів з охорони праці/ Інститут безпеки життєдіяльності, 2013. – 42 с.

Пожежна безпека: методичні матеріали для навчання з питань охорони праці відповідних спеціалістів з охорони праці/ Інститут безпеки життєдіяльності, 2013. – 42 с.

Електробезпека: методичні матеріали з питань охорони праці відповідних спеціалістів з охорони праці/ Інститут безпеки життєдіяльності, 2013. – 42 с.

Ковбенко О.А., Ковбенко Ю.М.

Довідник мисливця / Харків, 2010. – 276 с.

Балюк Г.І., Гетьман А.П., Ковальчук Т.Г.

Науково-практичний коментар Лісового кодексу України/ Київ: Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.

Ковбенко О.А., Ковбенко Ю.М.

Довідник майстра лісу/ Харків:, 2017. – 292 с.

Іщук С.І., Гладкий О.В.

Соціальна та економічна географія: теорія і методологія [Текст] : навчальний посібник/ Київ: Знання України, 2015. – 335 с.

Бессонова І.В.

Англійська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник для дистанційного навчання. Ч. 3/ Київ: Університет " Україна", 2007. – 410 с.

Чиханцова О.А.

Німецька мова (за професійним спрямуванням) Ч. 3/ Київ: Університет "Україна", 2011. – 239 с.

Кривов'язюк І.В.

Економіка інноваційного підприємства: навчальний посібник/ Херсон: ОЛДІ-плюс, 2021. – 344 с.

Палеха Ю.І.

Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань: навчальний посібник/ Київ: Ліра-К, 2022. – с.

Гриценко Т.Б., Іщенко Т.Д., Мельничук Т.Ф.

Етика ділового спілкування: навчальний посібник/ Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 624 с.

Хмельовський В.С.

Охорона праці: навчальний посібник для студентів ОС "Бакалавр"/ Київ: Центр учбової літератури, 2021. – 594 с.

Горбик О.Р., Ломовський А.І.

Збірник державних будівельних норм України щодо архітектурного та дизайнерського проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер'єрів: навчально-методичний посібник/ Київ: Університет "Україна", 2011. – 224 с.

Лінда С.М., Моркляник О.І.

Типологія громадських будівель і споруд: підручник/ Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 348 с.

IV квартал 2023 р.

Мазаракі А.А.

Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Харків: Фоліо, 2014. – 846 с.

Череп О.Г.

Маркетинг: навчальний посібник/ Київ : Кондор, 2020. – 728 с.

Кужельний М.В., Левицька С.О.

Організація обліку: навчальний посібник/ Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 352 с.

Дудар Т.Г., Волошин Р.В., Дудар В.Т.

Менеджмент: навчальний посібник/ Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 336 с.

Пилипенко К., Ліпський Р.

Облік у фермерських господарствах: навчальний посібник/ Центр учбової літератури, 2021. – 368 с.

Мороз В.С., Тельнов А.С.

Організація виробництва: навчальний посібник/ Львів : Новий Світ - 2000, 2022. – 256 с.

Безверхий К.В., Афанасьева О.К.

Менеджмент. Практикум: навчальний посібник/ Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020. – с.

Безверхий К. В.

Облік в бюджетних установах: навчальний посібник/ Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 312 с.

Хом'як Р.Л., Станасюк Н.С.

Контроль і ревізія: навчальний посібник/ Львів : Магнолія 2006. – 316 с.

Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В.

Економіка підприємства: навчальний посібник/ Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 304 с.

Верига Ю.А., Левченко З.М., Ватуля І.Д.

Звітність підприємств: навчальний посібник/ Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 776 с.

Бойко М.Д.

Трудове право: навчальний посібник/ Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 392 с.

Антонюк Я.М.

Комерційна діяльність: навчальний посібник/ Львів: Магнолія 2006, 2023. – 336 с.

Щурик М.В.

Статистика: Навчальний посібник/ Львів: Магнолія-2006, 2023. – 545 с.