English German Ukrainian

Атестацію пройдено на «відмінно»

У Глухівському агротехнічному інституті імені С. А. Ковпака СНАУ відбулась атестація викладачів, працівників бібліотеки та майстрів виробничого навчання.

Протягом року атестаційна комісія детально вивчала й оцінювала роботу 19 співробітників інституту: Михайла Кліндуха, Ірини Хлонь, Ірини Марченко, Віталія Таранішина, Тетяни Лук’яненко, Валентини Хандуріної, Марини Богданович, Ніни Дуленко, Наталії Середи, Ольги Сліпушко, Марини Нижник, Наталії Сивоконь, Івана Степченка, Олени Суровицької, Володимира Андрієнка, Ірини Кліндух, Володимира Лютого, Івана Шумари та Тетяни Хандій. Зокрема, члени комісії відвідували заняття, виховні заходи, аналізували результати науково-методичної роботи, виступи на засіданнях методичних комісій, визначали відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації тощо.

У підсумку 9 працівникам були підтверджені або присвоєні кваліфікаційні категорії «спеціаліст першої категорії» та «спеціаліст другої категорії». Працівник бібліотеки підтвердила 8 тарифний розряд. Майстрам виробничого навчання було підтверджено 12 та 14 тарифні розряди.

Щодо 7 педагогічних працівників перед атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації порушено клопотання про підтвердження або присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань «старший викладач» та «викладач-методист».

Враховуючи результати перевірки, члени атестаційної комісії стверджують, що працівники навчального закладу мають високий рівень фахової підготовки, ефективно використовують у навчально-виховному процесі інформаційні технології й інноваційні методи навчання.