Звідки беруться електрики

У Глухівському агротехнічному фаховому коледжі СНАУ на відділенні електроенергетики здійснюють підготовку за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Зазвичай у липні вже не школярі, але ще не студенти приходять до приймальної комісії, що знаходиться в новому корпусі вишу, щоб згодом поповнити велику армію випускників-електриків.

Матеріально-технічна база вишу відповідає вимогам, необхідним для підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців: 19 кабінетів і 15 лабораторій, у яких студенти отримують освіту за денною та заочною формами навчання. Серед них – віртуальні лабораторії, що уможливлюють використання сучасних спеціалізованих електротехнічних програм, за якими студенти вивчають спеціальні дисципліни та проводять електротехнічні розрахунки всіх рівнів під час виконання курсових і дипломних проектів.

Практична підготовка студентів відбувається як в навчально-виробничих майстернях і лабораторіях навчального закладу, так і на підприємствах, в організаціях й установах різних форм власності Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, в АТ «Сумиобленерго», АТ «Чернігівобленерго».

Випускники коледжу працюють на підприємствах, пов’язаних із виробництвом, передачею, розподілом і споживанням електричної енергії. За період з 1945 по 2021 рік за денною та заочною формами навчання підготовлено понад п’ять тисяч фахівців-електриків для агропромислового комплексу, що є яскравим свідченням навчально-методичного потенціалу відділення. Кожен із них своєю працею, не перебільшуючи, прославив наш навчальний заклад у різних регіонах України.

Крім цього, випускники-енергетики очолюють важливі ділянки виробництва, трудові колективи, займаються громадською роботою, працюють на інших керівних і виборних посадах, для багатьох із них навчання стало першою сходинкою до успішної кар’єри та яскравого життя.