English German Ukrainian

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кваліфікація - технік-електрик

Термін навчання після:

 • 9 класів - 3 роки 10 місяців;
 • 11 класів – 2 роки 10 місяців;
 • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" – 2 роки 10 місяців.

Форма навчання: — денна, заочна.

Первинні посади, які може обіймати технік-електрик:

 • • Завідувач електроремонтною майстернею;
 • • Технік-електрик по монтажу і наладці електрообладнання;
 • • Електромеханік;
 • • Майстер дільниці РЕМ;
 • • Диспетчер РЕМ;
 • • Інспектор з енергонагляду;
 • • Енергетик дільниці;
 • • Технік-електрик по контрольно-вимірювальних приладах;
 • • технік-електрик з технічного обслуговування і експлуатації електроустановок.

Молодший спеціаліст з кваліфікацією техніка-електрика готується для роботи в господарствах, підприємствах, організаціях агропромислового напряму, а також госпрозрахункових, підрядних, орендних колективах як спеціаліст, керівник і виконавець технологічних операцій з монтажу та технічного обслуговування електроустановок, ремонту, монтажу і наладки засобів автоматизації в сільськогосподарському виробництві.

Під час навчання студенти отримують робітничі професії:

 • • Електрозварник ручного зварювання;
 • • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» віднесено до дефіцитних спеціальностей - 19 професій загальнодержавного значення, навчання на яких фінансуватиметься з державного бюджету, і для якої суттєво збільшено базовий розмір стипендії (1250 грн. – академічна стипендія, 1819 грн. - підвищена).