Відділення агроінженерії

Відділення механізації та агропромислових технологій є найстарішим, бере свій початок практично з першого року заснування ремісничого училища ім. Таємного радника М. А. Терещенка. Перший випуск семи майстрів слюсарно-механічної справи відбувся в липні 1902 року. Усі вони були направленні на заводи хутора Михайлівського і Свеси. Техніків-механіків з холодної обробки металів готувала і професійно-технічна школа протягом десятиліття її існування.

У зв’язку з організацією колективних сільськогосподарських господарств у 1929 році профтехшкола була реорганізована в Глухівський технікум механізації сільського господарства з 4-х річним терміном навчання. Саме тому 1929 рік є офіційним роком заснування відділення механізації сільського господарства технікуму.

Протягом довоєнного періоду історії відділення (а фактично технікум) закінчило 660 техніків-механіків, які працювали в колгоспах, радгоспах, МТС всього Радянського Союзу.

У роки Великої Вітчизняної війни випускники, викладачі та студенти відділення захищали Батьківщину від фашистів. Багато з них загинуло на фронтах війни, не повернулося до рідних домівок, у рідний технікум.

Після визволення Глухова від фашистських окупантів, у лютому 1944 року, на перший курс технікуму було зараховано 76 студентів-механіків. Першими кураторами були Лященко Ф.І., Сахновська А.Ф., Шарабарін М.І.

Майбутні техніки-механіки отримували знання та формували практичні навички за допомогою техніки, яка поступово з’являлася в навчальному закладі. На той час навчально-матеріальна база складалась з двох тракторів „Універсал”, одного автомобіля ГАЗ-АА, одного комбайна „Комунар” та однієї молотарки МК-1100.

Базою виробничого навчання були машинно-тракторні станції /МТС/, де студенти-механіки працювали на посадах бригадирів тракторних бригад, дільничних механіків та ін., а також навчальне господарство „Іванівка”, в якому студенти проходили навчальну практику.

У 1956-1961 рр. більше 300 студентів відділення виїжджали до Казахстану для збирання врожаю. Вони працювали на цілині комбайнерами, трактористами, слюсарями, водіями, несли знання і вміння, отримані під час навчання в технікумі.

Багато співробітників технікуму в різні роки брали участь в освоєнні цілини. Це Рябой Л.Г., Загородній Б.О., Шутко О.Ф., Радченко В.О., ЗуєвВ.О., Кисіль А.М. та інші. Більшість з них були нагороджені медалями „За освоєння цілинних земель”, почесними грамотами районних, обласних та республіканських організацій Казахстану.

Були в житті відділення і непрості часи. У 1966 році підготовку техніків-механіків, у зв’язку з відкриттям відділення механізації гідромеліоративних робіт, було припинено більше ніж на 20 років. Але саме життя довело необхідність підготовки фахівців даного напрямку підготовки: у 1991 році було відновлено прийом на відділення механізації сільського господарства.

Початок XXI століття знаменував початок нового життя відділення. У 2005 році одне з перших у коледжі відділення почало готувати фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

У 2012 році на відділенні почали готувати фахівців за спеціальністю «Виробництво і переробка продукції рослинництва», і цього ж року відділення отримало назву «Механізація та агропромислові технології».

Відділення механізації та агропромислових технологій здійснює підготовку висококваліфікованих техніків-механіків, бакалаврів інженерно-технічного забезпечення АПВ, агротехніків до професійної діяльності в галузі механізації виробничих процесів рослинництва, тваринництва, технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку.

Навчальні заняття проходять у сучасних, обладнаних необхідними приладами, макетами, стендами, діючими вузлами та механізмами, електронними дошками, плакатами, спеціалізованих кабінетах, лабораторіях і майстернях. Студенти мають змогу вивчати інтенсивні технології виробництва сільськогосподарської продукції, основи автоматизації виробничих процесів, призначення, будову і принципи роботи, методи та засоби діагностування технічного стану, технічне обслуговування і ремонт основних машин, механізмів та обладнання, способи ефективного використання сільськогосподарської техніки, правила оформлення технічної документації, основні положення стандартизації, взаємозамінності та методи контролю в машинобудуванні, правила безпеки праці, основи земельного і трудового законодавства тощо.

Відповідно до сучасних стандартів освіти, шляхом впровадження комп’ютерних інформаційних технологій навчання забезпечується інформаційно-технічна підготовка майбутніх фахівців. Комп’ютеризація навчального процесу сприяє поглибленому засвоєнню знань з таких питань, як техніка автоматизованого управління і регулювання процесами виробництва, експлуатація оснащення на базі мікропроцесорної техніки та автоматизованих систем. Використання спеціалізованих прикладних програм, відеоматеріалів, які ознайомлюють із новітніми зразками світових виробників сільськогосподарської техніки (Claas, John Deere, New Holland, Lemken, МТЗ, Ростсільмаш, ХТЗ), дає можливість якіснішого виконання курсових і дипломних робіт, формує необхідні професійні знання та навички.

Значна увага приділяється питанню зв’язку освіти з виробництвом, формуванню практичних навичок майбутніх фахівців. З цією метою викладачі відділення практикують проведення занять на виробництві, екскурсії на сільськогосподарські та переробні підприємства.

Під час практики студенти мають змогу ознайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки, розширити і поглибити теоретичні знання та отримати необхідні практичні навички з майбутнього фаху.

Багато випускників відділення стали кавалерами орденів та медалей за сумлінну працю в сільському господарстві. Це – С.В.Лузкар, М.І.Науменко, П.Г.Ободєєв, П.М.Дерев’янко, В.І.Щербак та багато інших. У 1972 році викладач відділення Шарабарін М.І. за багаторічну підготовку фахівців для сільського господарства був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

Випускник відділення Козлов М. В. працює регіональним директором ТОВ «Росток Холдінг», Титов А.В. – заступником директора ТОВ „Велетень”.

У селі Горіле на Глухівщині успішно займаються фермерством випускники відділення 1984 року брати Пащенки. І таких випускників відділення, розкиданих по різних країнах близького і далекого зарубіжжя, багато. Усього за роки існування на відділенні було підготовлено більше 7 тисяч техніків-механіків. І ця кількість постійно зростає.