БІБЛІОТЕКА

ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ»

Нові надходження

Щурик М.В.

Статистика: Навчальний посібник/ М.В. Щурик.- Львів: Магнолія-2006, 2023. – 545 с.

Кількість примірників: 1

Антонюк Я.М.

Комерційна діяльність: навчальний посібник/ Я.М. Антонюк, І.М. Шиндировський. – Львів: Магнолія 2006, 2023. – 336 с.

Кількість примірників: 2

Бойко М.Д.

Трудове право: навчальний посібник/ М.Д. Бойко – К.: Центр учбової літератури, 2022. – 392 с.

Кількість примірників: 1

Верига Ю. А.

Звітність підприємств: навчальний посібник/ Ю. А. Верига, З. М. Левченко, І. Д. Ватуля. - Київ : Центр учбової літератури, 2022. - 776 с.

Кількість примірників: 2

Гринчуцький В. І.

Економіка підприємства: навчальний посібник. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 304 с.

Кількість примірників: 6

Контроль і ревізія: навчальний посібник / ред. Р. Л. Хом'як, Н. С. Станасюк. - Львів : Магнолія 2006, 2023. - 316 с.

Кількість примірників: 2

Безверхий К. В.

Облік в бюджетних установах: навчальний посібник / К. В. Безверхий. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 312 с.

Кількість примірників: 1

Белоус К. В.

Менеджмент. Практикум: навчальний посібник / К. В. Белоус, О. К. Афанасьева. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020.

Кількість примірників: 2

Мороз В. С.

Організація виробництва: навчальний посібник / В. С. Мороз, А. С. Тельнов. - Львів : Новий Світ - 2000, 2022. - 256 с.

Кількість примірників: 1

Пилипенко , К.

Облік у фермерських господарствах: навчальний посібник / К. Пилипенко , Р. Ліпський. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 368 с.

Кількість примірників: 2

Дудар Т. Г.

Менеджмент: навчальний посібник / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 336 с.

Кількість примірників: 1

Кужельний М. В.

Організація обліку: навчальний посібник / М. В. Кужельний , С. О. Левицька. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 352 с.

Кількість примірників: 1

Череп О. Г.

Маркетинг: навчальний посібник / О. Г. Череп. - Київ : Кондор, 2020. - 728 с.

Кількість примірників: 2

Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів / ред. А. А. Мазаракі. - Харків : Фоліо, 2014. - 846 с.

Кількість примірників: 1