БІБЛІОТЕКА

ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ»

«Сучасна енергетика: альтернативи, ефективність, безпека»

Під такою назвою бібліотека коледжу представляє декаду молодого фахівця для відділення електроенергетики.

До уваги читачів – підручники, навчальні посібники з електроенергетики, електропостачання, енергозбереження, які відображають актуальні питання сучасної енергетичної галузі, розповідають про впровадження новітніх технологічних процесів виробництва електроенергії, містять глибоку та докладну якісну й кількісну оцінку передових досягнень енергозбереження.

Також читачі мають можливість ознайомитися з фаховими періодичними журналами «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит», «Электрик», в яких висвітлюється динаміка виробництва електроенергетики в Україні, альтернативні джерела енергії.