ВСП «ГАФК СНАУ»

БІБЛІОТЕКА

ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ»

Бібліотеки ВНЗ

Бібліотека Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Бібліотека НУБіП

Бібліотека Уманського національного університету садівництва

Фундаментальна бібліотека Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Бібліотека Херсонського ДАУ

Бібліотека Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

Бiблiотека СумДУ

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Бібліотека ім. Л. Каніщенка Тернопільського національного економічного університету

Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій (м. Київ)

Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Бібліотека Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Бібліотека Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Науково-технічна бібліотека Національного університету “Львівська політехніка”

Наукова бібліотека Харківської державної зооветеринарної академії

Бібліотека Полтавської державної аграрної академії

Бібліотека Вінницького національного аграрного університету

Наукова бібліотека Львівського національного аграрного університету

Наукова бібліотека Львівського національного університету ветеринарної медицини ім. Г. С. Гжицького

Наукова бібліотека Таврійського державного агротехнологічного університету

Наукова бібліотека Житомирського національного агроекологічного університету

Фундаментальна бібліотека Одеського державного аграрного університету

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету

Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету

Науково-технічна бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна