Гуртожитки

Студентські гуртожитки ВСП “Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ” призначені для проживання на період навчання студентів, слухачів, а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання. У гуртожитку можуть бути поселені студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, абітурієнти на період проведення вступних випробувань. Коледж гарантує надання місць для поселення в гуртожитку. Гуртожитки знаходяться поруч з коледжем та мають 650 місць для проживання.

Станом на 01.01.2023р. наявність вільних місць становить 600 місць.

Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку та регулюється і не може перевищувати встановлені законодавством норми (спільний Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2011 № 284/423/173, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2011 р. за № 520/19258 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності»).

Станом на 01.01.2023р. вартість проживання за 1 місяць становить 604 грн.