Практична підготовка

Навчально-виробнича частина ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ» – є структурним підрозділом, який здійснює навчально-виробничу підготовку студентів.

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Організація всіх видів практики виконується відповідно до статті 51 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року; Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.93 року №93; Про затвердження Положення про проведення практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном наказ Мінагрополітики від 15.06.2005 №264 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2005 р. за №855/11135.

Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

Перелік видів навчальних і виробничих практик та їх тривалість за спеціальностями відповідає навчальним планам підготовки фахівців, терміни проведення на кожний навчальний рік визначаються графіком навчального процесу.

Видами практики студентів коледжу, залежно від напряму підготовки, конкретної спеціальності є:

 • • навчальна;
 • • виробнича (виробничо-технологічна, виробничо-переддипломна).

Практична підготовка студентів здійснюється на базі:

 • - навчальних кабінетів та лабораторій коледжу;
 • - навчальних майстерень коледжу;
 • - лабораторії рослинництва та фруктових насаджень;
 • - підприємств, організацій та установ регіону (оновлені договори про співпрацю);
 • - фермерських господарств Польщі та Німеччини.

До участі у конкурсному відборі на міжнародні програми практичного навчання допускаються студенти, які відповідають таким вимогам:

 • - мають 18 років;
 • - навчаються на денній формі навчання;
 • - навчаються не на випускному курсі;
 • - середній бал успішності складає не менше 4,0;
 • - володіють іноземною мовою країни, в якій проходить практика;
 • - інші вимоги висуває кожне підприємство окремо.