Облік і оподаткування

Девіз бухгалтерів: «Ми потрібні всім і завжди!»

Зважаючи на вимогу часу, у навчальному закладі зі сторічною історією в 1996 році розпочато підготовку студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік», терміном підготовки на базі 9 класів - 3 роки, на базі 11 класів – 2 роки.

Професія бухгалтера – одна з найбільш потрібних і популярних на ринку праці, адже кожне підприємство чи організація користуються послугами таких фахівців. Робота бухгалтера сьогодні, як і будь-яка інша кваліфікована праця, стає більш об’ємною, більш наповненою та потребує від кандидата на вакансію глибоких знань і розумінь багатьох процесів, які навіть виходять за рамки вузької «бухгалтерської» спеціалізації.

У минулі роки при слові «бухгалтер» в уяві поставав образ нецікавого чоловіка в окулярах і традиційних нарукавниках. Сучасний бухгалтер — високоінтелектуальна людина, знаюча, цілеспрямована, порядна. Це професія здібних, порядних і чесних людей.

Бухгалтер — це передусім людина відповідальна та організована. Крім того, бухгалтер любить і вміє працювати з числами, здатний зосереджуватися, має розвинені рахунково-аналітичні здібності. Він цікавиться нормативними документами й інструкціями та готовий з ними стикатися щодня. Бухгалтеру властиві скурпульозність і посидючість, прагнення до точності та ретельності в роботі, внутрішня схильність до монотонної, одноманітної роботи і в той же час уміння швидко перелаштовуватися з одного роду діяльності на інший. Він уміє працювати і з людьми, і з комп’ютером. Не лінується, багато читає, займається самоосвітою. Має хорошу пам'ять і, що дуже важливо, уміє мовчати, зберігаючи в секреті комерційну таємницю.

Підготовка значної кількості спеціалістів в умовах конкурсного відбору вимагає підготовки конкурентоспроможності фахівця, який підготовлений до практичної роботи на конкурентному робочому місці, володіє комп’ютерною технікою, вміє самостійно, оперативно отримувати і використовувати необхідну інформацію.

Практична професійна підготовка проводиться на базі навчальної бухгалтерії на конкретних матеріалах господарств в умовах, максимально наближених до виробництва та комп’ютеризації обліку.

Навчальна практика з фінансового обліку проводиться в комплексі з навчальною практикою з дисципліни „Інформаційні системи і технології в обліку”. Для проведення лабораторних та практичних занять зі спецдисциплін створено лабораторію «Навчальна бухгалтерія». Випускники навчального закладу володіють сучасною комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням для автоматизованого ведення бухгалтерського обліку, зокрема програмою «1С: Підприємтво», що застосовується на багатьох сучасних підприємствах.

Універсальність підготовки студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» дозволяє випускникам швидко адаптуватись до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватись на високооплачувані посади.


Випускники відділення можуть працювати на посадах:

бухгалтер, ревізор, інспектор, бухгалтер-експерт, аудитор, касир;

отримають робітничі професії:

оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

Бухгалтерська освіта потрібна у фінансово-кредитних установах, страхових компаніях, податкових, бюджетних і державних органах, на промислових підприємствах, у спільних і торгових компаніях на посадах керівників підприємств, головних бухгалтерів, фінансових директорів, бухгалтерів, менеджерів різних рівнів управління, аудиторів.