English German Ukrainian

Захист 2019: ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички

У Глухівському агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака СНАУ проходив захист дипломних проектів студентів відділення електроенергетики агропромислового виробництва.

Комісію очолював комерційний директор ПАТ «Сумиобленерго» Андрій Чуйко. Також до неї увійшли директор інституту Анатолій Литвиненко, заступник директора з навчальної роботи Наталія Горох, завідувач відділення Олена Артемова, викладачі спеціальних дисциплін Віталій Таранішин і Микола Гузенко та технічний секретар, лаборант Олена Юрченко.

56 студентів спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» й 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» представили дипломні проекти, розроблені на реальних даних і з власного досвіду. Їх тематика охоплювала широке коло питань.

Заслухавши захист, комісія зазначила, що більшість випускників підготували дипломні проекти на сучасні й актуальні теми, змістовні доповіді та презентації до них, продемонстрували ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички. Крім цього, звернула увагу на те, що графічна частина робіт виконана на високому рівні, з використанням комп'ютерних програм. Зважаючи на стандарти підготовки фахівців, визнали, що дипломники показали високий і достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок. Оцінку «відмінно» отримали 18 студентів, що становить 32%, «добре» – 18 студентів (32%), «задовільно» – 20 студентів (36%). Якісний показник – 64%.

Комісія виокремила захист Ігоря Євтушенка з проектом «Електрифікація та електрообладнання тваринницької ферми ТОВ «Велетень» Глухівського району Сумської області», Андрія Солдатенка –«Електрообладнання майстерні АПФ «Україна» Буринського району Сумської області» й Олега Валькова – «Реконструкція електрообладнання майстерні Путивльського виробничого підприємства «Сейм» місто Путивль Сумської області».

Диплом з відзнакою отримають Владислав Білоцерківець, Андрій Солдатенко, Анна Фесенко, Данило Андрієнко, Олександр Дегтяр, Ігор Євтушенко, Максим Підковка, Дмитро Гулаков й Артем Ніжнік.

Вітаємо молодших спеціалістів техніків-електриків з успішним захистом дипломних проектів. Бажаємо творчої наснаги та професійної реалізації.