Акредитація: висновок підготовлено

В інституті завершила роботу експертна комісія, яка проводила первинну акредитаційну експертизу спроможності ГАТІ СНАУ готувати фахівців за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» за першим (бакалаврським) рівнем.

Всебічно ознайомившись із матеріалами акредитаційного самоаналізу; перевіривши наявність і достовірність нормативних документів; проаналізувавши навчально-методичне, матеріально-технічне, інформаційне та кадрове забезпечення; взявши до уваги якісні показники підготовки фахівців, комісія підготувала аргументований висновок щодо можливості Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського НАУ і в подальшому здійснювати підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавр освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування».