English German Ukrainian

Експертна комісія продовжує роботу

Другий день у ГАТІ СНАУ працює експертна комісія, яка проводить первинну акредитаційну експертизу спроможності навчального закладу готувати фахівців за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування».

Члени комісії ознайомилися з матеріалами акредитаційного самоаналізу, перевірили наявність і достовірність нормативних документів, що стосуються підготовки фахівців вище зазначеної освітньо-професійної програми. Крім цього, експерти проаналізували навчально-методичне, матеріально-технічне, інформаційне та кадрове забезпечення. Також вони провели контрольні заміри залишкових знань студентів і перевірили якість виконання курсових робіт студентами ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування».