Експертна оцінка діяльності

Протягом трьох днів у ГАТІ СНАУ працювала експертна комісія, яка проводила акредитаційну експертизу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 208 «Агроінженерія».

Члени комісії ознайомилися з матеріалами акредитаційного самоаналізу, перевірили наявність і достовірність нормативних документів, зокрема, з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр вище зазначеної спеціальності. Експерти проаналізували кадрове, навчально-методичне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення закладу освіти та спеціальності. Також провели контрольні заміри залишкових знань студентів, перевірили якість виконання курсових і дипломних проектів.

Як підсумок комісія підготувала аргументований висновок, у якому констатується можливість навчального закладу і в подальшому здійснювати підготовку фахівців спеціальності 208 «Агроінженерія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.