English German Ukrainian

Підтверджуємо належний рівень освіти

У Глухівському агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака Сумського НАУ розпочала роботу акредитаційна комісія, яка проводить експертизу спеціальності 208 «Агроінженерія» за освітнім рівнем бакалавр.

Згідно з наказом МОН України за №538-л від 15.05.2019 працює комісія у складі Валерія Пастухова, голови комісії, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри сільськогосподарських машин Харківського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка та Ярослава Михайловича, кандидата технічних наук, професора, декана механіко-технологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України.