Складова успіху управлінських рішень: хочу, можу, треба

На базі НМЦ «Агроосвіта» директори технікумів і коледжів підвищили кваліфікацію.

Директор ГАТІ СНАУ Анатолій Литвиненко взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку» та парламентських слуханнях на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки». Крім цього, Анатолій Васильович разом із колегами ознайомився з педагогічними інноваціями за матеріалами конкурсу «Педагогічний ОСКАР – 2019» та освітнім процесом у ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж».

Під час навчання учасники обмірковували нагальні питання сучасної освіти. Серед іншого говорили про вибір між новими вимогами до вищої школи та самобутністю вишів як окремої ланки освітньої системи; внесення змін до чинного Закону України «Про вищу освіту» й очікування нового. Також мова йшла про не обмеження кількості здобутих дипломів за бюджетний кошт і зняття вікового цензу для вступників вишів тощо. До того ж керівники аграрних закладів вищої освіти обговорили слабкі та сильні сторони вступної кампанії 2018 року, проведення ДПА у формі ЗНО, необхідність відстеження успішності випускників і шляхи удосконалення навчального процесу.

Особливо звернули увагу керівників на важливість підготовки фахівця нового типу, який умітиме аналізувати, критично мислити та ухвалювати рішення, буде мобільним, моральним і креативним, знатиме іноземну мову. Запропонували активніше супроводжувати впровадження інноваційних педагогічних технологій з урахуванням вимог інформаційного суспільства та цифрової освіти.

Нам дали певний вектор, – говорить директор інституту Анатолій Литвиненко. – І тому вже сьогодні необхідно думати, в якому напрямку варто рухатися. Перед нами постало завдання ухвалювати не прості, а глобальні рішення щодо подальшої роботи навчального закладу.