English German Ukrainian

Попереду тільки диплом

Студенти Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака СНАУ спеціальності «Організація виробництва» склали державний іспит зі спеціальних дисциплін.

Майбутні управлінці показали, що роки їх навчання в інституті не були марними. Вони підтвердили свої знання з менеджменту, маркетингу, організації виробництва, економіки підприємства, економічного аналізу, аграрного та комерційного права. Крім цього, студенти відповідали на поставлені комісією запитання, зокрема, щодо планів на майбутнє та вражень від проходження переддипломної практики. Вміння, набуті протягом навчання, стануть молодим людям у нагоді для подальшого виконання професійних обов’язків.

Перевіряли правильність виконаних завдань і вирішували долю випускників члени екзаменаційної комісії. До них увійшли директор інституту Анатолій Литвиненко, заступник директора з навчальної роботи Наталія Горох, завідувач відділення економіки та інформаційних технологій Наталія Маринченко, голова циклової комісії економіки, менеджменту та інформаційних технологій Людмила Коренівська, а також викладачі спецдисциплін Вікторія Нестеренко й Оксана Казакова. Очолював комісію проректор із науково-педагогічної та навчальної роботи, к.е.н, професор Сумського національного аграрного університету Валерій Жмайлов.

У підсумку рівень знань студентів оцінили як такий, що відповідає встановленим державним вимогам підготовки фахівців у галузі управління освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».