English German Ukrainian

На шляху до підвищення якості підготовки техніків-електриків

Завідувач відділення електроенергетики АПВ Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака СНАУ Олена Артемова взяла участь у засіданні навчально-методичної комісії аграрних технікумів і коледжів зі спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (за освітньо-професійною програмою «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»).

На базі Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва розглядали питання стану й перспектив методичного забезпечення студентів за денною та заочною формами навчання, підвищення якості підготовки техніків-електриків сільськогосподарського виробництва, співробітництва із заводами-виробниками електротехнічного обладнання, агропромисловими підприємствами різних форм власності, внесення змін і доповнень у тестові завдання з навчальних дисциплін, методики розроблення електронних засобів навчання тощо.

Олена Євгенівна виступила з доповіддю на тему: «Налагодження співпраці аграрних ВНЗ з агропромисловими підприємствами різних форм власності».