Виховуємо екологічну культуру

У Глухівському агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака СНАУ пройшла інформаційна година «Сторінками Червоної книги України».

Викладач біології Лариса Володько ознайомила студентів 11КІ групи з історією створення Червоної книги, її структурою, впорядкуванням інформації, функціонуванням та законодавчим регулюванням.

Інформаційні картки, роздані студентам, розширили їх знання про червонокнижних представників флори та фауни.

Ми повинні пам’ятати про те, що людина – це не головна істота на всій земній кулі, це лиш істота мисляча, яка є однією з гілок великого дерева під назвою «життя». Ми маємо все, щоб замислитись над життям, і в нашому випадку не тільки над своїм. Існування всього живого на планеті залежить від нас.
– Лариса Володько