English German Ukrainian

Вдосконалили фахову майстерність

Студенти та викладачі Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського НАУ взяли участь у тренінгу «Годівля та заготівля кормів».

Представник Європейського банку реконструкції та розвитку ознайомив присутніх із класифікацією та ключовими показниками поживності кормів. Доповідач звернув увагу на особливості травлення й основні норми годівлі корів у різні періоди виробничого циклу.

Під час тренінгу учасники склали списки соковитих і грубих кормів, енергетичних і протеїнових концентратів, вказали поточні ринкові ціни на корми. Також вони визначили та порівняли економічну ефективність різних білкових кормів і люцернового сіна. Крім цього, розрахували вартість добового раціону корови, кормову собівартість молока при використанні в раціоні люцернового сіна та кукурудзяного силосу низької або відмінної якості.

До того ж наприкінці заходу студенти та викладачі зробили коригування й оцінили вартість фактичного та скоригованого раціонів.