Атестувалися педагогічні працівники

28 березня в Глухівському агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака СНАУ відбулась атестація викладачів і бібліотечних працівників.

Упродовж року атестаційна комісія детально вивчала й оцінювала роботу 17 викладачів і одного працівника бібліотеки. Члени комісії відвідували заняття, виховні заходи, аналізували результати науково-методичної роботи, виступи на засіданнях методичних комісій, визначали відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації.

У підсумку 10 працівникам було підтверджено або присвоєно кваліфікаційні категорії «спеціаліст першої категорії» та «спеціаліст другої категорії». Працівник бібліотеки підтвердила 10 тарифний розряд.

Перед атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації порушено клопотання про підтвердження або присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач» 7 педагогічним працівникам.

На думку членів комісії, результати атестації 2018 року засвідчили, що працівники навчального закладу мають високий рівень фахової підготовки, ефективно використовують у навчально-виховному процесі інформаційні технології, інноваційні методи навчання.