English German Ukrainian

Працювала експертна комісія

26-28 лютого в нашому навчальному закладі працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України, яка проводила акредитаційну експертизу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» / 123 «Комп’ютерна інженерія».

Комісія працювала у складі завідувача кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного університету залізничного транспорту, доктора технічних наук, професора, голови комісії Валентина Мойсеєнка та заступника директора з навчальної роботи Вінницького технічного коледжу Діани Довгань.

Протягом трьох днів роботи члени комісії знайомилися з матеріалами акредитаційного самоаналізу, перевіряли наявність і достовірність нормативних документів, які забезпечують правові основи діяльності закладу освіти, зокрема з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст вище зазначеної спеціальності. Експерти проаналізували кадрове, навчально-методичне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення закладу освіти та спеціальності. Крім того, провели контрольні заміри залишкових знань студентів, перевірили якість виконання курсових і дипломних проектів.

За результатами роботи комісії підготовлений аргументований висновок, у якому констатується можливість навчального закладу і в подальшому здійснювати підготовку фахівців спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» / 123 «Комп’ютерна інженерія». Висновок експертної комісії надісланий до Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України та розміщений на головній сторінці сайту інституту (кнопка «Акредитація»).