На фінішній прямій

Студенти ГАТІ СНАУ спеціальності «Організація виробництва» склали державний іспит зі спеціальних дисциплін.

Майбутні фахівці галузі управління підтвердили свої знання з менеджменту, маркетингу, організації виробництва, економіки підприємства, економічного аналізу, аграрного та комерційного права. Набуті протягом навчання вміння в подальшому допоможуть виконувати свої професійні обов’язки спеціалістів з економіки та менеджменту.

Члени екзаменаційної комісії у складі директора інституту Анатолія Литвиненка, заступника директора з навчальної роботи Наталії Горох, завідувача відділення економіки та інформаційних технологій Оксана Дзекелєва, а також викладачі спеціальних дисциплін Сергій Журба, Людмила Коренівська та Вікторія Нестеренко перевірили правильність виконаних завдань. Також вони вислухали відповіді студентів, поставили їм запитання щодо планів на майбутнє та поцікавилися враженнями від проходження переддипломної практики. Особливо ґрунтовними та повними були виступи Марії Решетнікової, Олени Поляниці, Богдана Кириченка та Дениса Москвича.

Після проведення іспиту члени комісії оцінили рівень знань студентів як такий, що відповідає встановленим державним вимогам підготовки фахівців у галузі управління освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».