Активне методичне навчання

Викладач ГАТІ СНАУ Оксана Кубан провела відкрите заняття з дисципліни «Вища математика» у 21М групі.

Оксана Іванівна разом із майбутніми менеджерами обговорювала методи розв’язання систем лінійних рівнянь: за формулами Крамера, методом Гаусса та за допомогою оберненої матриці. Студенти знаходилися в активній пошуковій діяльності. Досліджували системи на сумісність. Складали основну та розширену матрицю, знаходили ранги матриць. Підбирали оптимальні методи для розв’язування систем лінійних рівнянь.

Захід відвідали члени циклової комісії природничо-математичних дисциплін і молоді викладачі Школи педагогічної майстерності.