Вакантна посада

Сумський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади директора відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою та мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у закладах освіти не менш як десять років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

-заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;

-особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

-автобіографію;

-копії документів про вищу освіту відповідно до профілю коледжу, науковий ступінь та вчене звання (за наявності);

-довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

-довідку про наявність або відсутність судимості;

-витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-копію паспорта, засвідчену претендентом;

-копію трудової книжки;

-письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

-копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою

Копії документів, які подаються претендентом можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента.

Прийом документів від кандидатів здійснюється до 9 серпня 2021 року.

Документи надсилати за адресою: 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160, телефон для довідок (0542) 70-10-55, 70-10-80.

(Зразки заяв для участі в конкурсі та бланки особових листків на сайті СНАУ – Університет – Конкурс на посади НПП).