Атестаційний екзамен із обліку і оподаткування

18 червня студенти 31БО групи спеціальності «Облік і оподаткування» відділення економіки та інформаційних технологій склали атестаційний екзамен.

Допуск отримали всі 8 студентів групи: Тетяна Бацюн, Ольга Євдокименко, Анжела Вертюченко, Вікторія Лєпадату, Алеся Малик, Владислав Михайленко, Марія Панченко та Діана Щигорєва.

На іспиті працювала комісія у складі:

Наталія Строченко – голова комісії, кандидат економічних наук, професор Сумського національного аграрного університету, декан факультету економіки і менеджменту; Анатолій Литвиненко – заступник голови комісії, в.о. директора коледжу, а також заступник директора з навчальної роботи Наталія Горох, завідувач відділення економіки та інформаційних технологій Олена Суровицька, викладачі спецдисциплін: Тетяна Лук’яненко й Ірина Кліндух.

Атестаційний екзамен охоплював питання теоретичної та практичної підготовки з основних фахових дисциплін: фінансового обліку, бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях, контролю та ревізії, економічного аналізу, податкової системи тощо.

Комісія уважно вислухала відповіді студентів, оцінила їх та прийняла рішення про присвоєння випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та кваліфікації бухгалтера. За результатами атестаційного екзамену двом студентам виставили оцінки «відмінно» і двом – «добре». Відповідно якісний показник по групі склав 50%, успішність – 100%. Диплом із відзнакою отримає Марія Панченко, яка під час екзамену показала високі знання з фахових дисциплін.

Студенти відповідного рівня підготовки мають можливість продовжити навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» у вищих навчальних закладах України на освітньому ступені «Бакалавр» за скороченим терміном. Фахівці цієї спеціальності є затребуваними на ринку праці України, адже жодна структура, підприємство чи компанія не можуть існувати без бухгалтера, – підсумовує Олена Суровицька. – Тож бажаємо нашим випускникам цікавого й успішного майбутнього, позитивного досвіду на першому робочому місці та подальшого професійного розвитку.