За крок до мети

8-9 червня студенти 41КІ групи спеціальності «Комп'ютерна інженерія» відділення економіки та інформаційних технологій складали атестаційний екзамен із фахових дисциплін.

Працювала комісія, до якої увійшли кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри кібернетики та інформатики Сумського національного аграрного університету Світлана Агаджанова (голова), в.о. директора коледжу Анатолій Литвиненко (заступник голови), заступник директора з навчальної роботи Наталія Горох, завідувач відділення економіки та інформаційних технологій Олена Суровицька, викладачі: Юрій Сухойваненко та Микола Суровицький.

Усі студенти успішно склали іспит. Особливо комісія відзначила відповіді Богдана Глуханича, Анастасії Стеценко й Олександра Єременка. Вони не лише склали екзамен на «відмінно», але й отримають дипломи з відзнакою.

Загалом оцінку «відмінно» отримали 8 студентів, «добре» – 5. Таким чином якісний показник склав 65%, абсолютна успішність – 100%. Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» отримають дипломи молодшого спеціаліста з кваліфікацією «технік-програміст». Відповідно вони мають право продовжити навчання за обраною спеціальність на рівень бакалавра.

Світлана Агаджанова запросила випускників продовжити навчання за фахом у СНАУ з можливістю подальшого працевлаштування, адже за фахівцями ІТ-спрямування звертаються працедавці ще під час їх навчання на старших курсах. Університет має можливість залучити таких студентів до професійної діяльності на державних чи приватних підприємствах України, а також до міжнародної співпраці.