Підтвердили високий рівень

У Глухівському агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака СНАУ відбулась атестація педагогічних працівників: викладачів і майстрів виробничого навчання.

Протягом року атестаційна комісія детально вивчала й оцінювала роботу 27 співробітників інституту. Члени комісії відвідували заняття, виховні заходи, аналізували результати науково-методичної роботи, виступи на засіданнях методичних комісій, визначали відповідність працівника освіти займаній посаді, рівень його кваліфікації тощо.

У підсумку шістьом працівникам були підтверджені чи присвоєні кваліфікаційні категорії «спеціаліст першої категорії» та «спеціаліст другої категорії». П’ятьом майстрам виробничого навчання було встановлено 11, 12 та 13 тарифні розряди.

Перед атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Сумської ОДА порушено клопотання про підтвердження або присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань «старший викладач» і «викладач-методист» щодо 16 педагогічних працівників.

За словами членів атестаційної комісії, працівники навчального закладу підтвердили, що вони мають високий рівень фахової підготовки, ефективно використовують в освітньому процесі інформаційні технології та інноваційні методи навчання.