Корисно для фахівців-аграріїв

Нещодавно фонд книгозбірні поповнився новим інформаційним джерелом – монографією «Нові регулятори росту рослин: фундаментальні дослідження та технології застосування».

У науковому англомовному виданні (New plant growth regulators: basic research and technologies of application: монографія /S.P. Ponomarenko, H.O Iutynska, E.I. Andreyuk at al, 2010) представлені результати експериментальних і теоретичних досліджень фізіологічно активних сполук – N-оксидів піридинів, природних біологічно активних субстанцій, що є продуктами біотехнологічного культивування мікроміцетів, ізольованих із кореневої системи женьшеню, а також метаболітами ґрунтових мікроорганізмів із фітостимулюючою та протипаразитарною активністю.

Автори описали екологічні аспекти активності регуляторів росту рослин, їх вплив на мікроорганізми ґрунту, захисну й антимутагенну дії. Зазначили шляхи практичного використання регуляторів росту, можливості їх спільного застосування з мікробними препаратами. Навели розроблені технології застосування українських регуляторів росту рослин для передпосівної підготовки насіння, обприскування рослин у період вегетації, а також їх використання в уже існуючих агротехнологіях разом із сучасними засобами захисту рослин, гербіцидами, елементами живлення.

Монографія буде корисною фахівцям у галузі рослинництва, вирощування рослин, фізіології та захисту рослин, генетики, мікробіології, біотехнології.

Для ознайомлення з виданням запрошуємо до бібліотеки інституту.