Курсове проектування – один із важливих етапів підготовки студентів

Студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» під керівництвом викладачів спеціальних дисциплін відділення будівництва почали освоювати сучасні програми з проектування.

Курсове проектування є одним із важливих етапів технічної підготовки студентів у навчальному закладі, практичного застосування знань, отриманих у процесі навчання. Це робиться для закріплення, поглиблення й узагальнення теоретичних знань, набутих студентами під час вивчення конкретних дисциплін: «Будівельні конструкції», «Технологія робіт при реконструкції», «Кошторисна справа», «Залізобетонні та кам’яні конструкції»; розвитку навичок їх практичного застосування; самостійного та комплексного розв'язання конкретних фахових завдань; виконання розрахунків; складання техніко-економічних обґрунтувань, пояснювальних записок тощо, – підкреслила завідувач відділення будівництва Віра Хлонь.

Зазначимо, нині кабінет курсового та дипломного проектування відділення будівництва укомплектовано необхідним наочним і комп’ютерним обладнанням для забезпечення виконання курсових проектів та робіт студентами. За перебігом процесу слідкують викладачі: Віталій Бірюк, Іван Степченко, Марина Нижник, Сергій Петрушов, які в разі потреби дають поради майбутнім будівельникам.

За словами педагогів, студенти впевнено працюють у графічних програмних комплексах для конструювання будівель і виконання креслень планів, фасадів, розрізів, деталей та конструктивних вузлів. Сучасний програмний комплекс ІВК дозволяє їм створювати й документацію для визначення вартості будівництва.

Крім цього, курсове проектування надає молодим людям можливість поглибити практичні навички самостійної кваліфікованої праці на рівні фахівця, дозволяє долучатися до практики реального виробничого життя, виховувати відповідальність за доручену роботу.

Завідувач кабінетом Віталій Бірюк створив можливість для студентів вільно користуватися мережею Інтернет, відповідною довідковою літературою, державними стандартами, стендами з прикладами виконання графічних робіт та іншими матеріалами, які фахівець використовує під час своєї професійної діяльності.

Послідовною системою виконання курсових проектів і робіт студент готується до більш складного етапу – складання атестаційного екзамену відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, – додає Віра Григорівна.