Атестаційний екзамен та майбутні перспективи

Студенти 41М групи ГАТІ СНАУ склали атестаційний екзамен та успішно завершили навчання за спеціальністю «Менеджмент».

Приймала іспит комісія у складі голови – кандидата економічних наук, доцента кафедри менеджменту Сумського НАУ Світлани Турчиної та членів комісії: директора інституту Анатолія Литвиненка, заступника директора з навчальної роботи Наталії Горох, завідувача відділення економіки та інформаційних технологій Олени Суровицької, голови циклової комісії викладачів економіки, менеджменту та інформаційних технологій Людмили Коренівської та викладача спеціальних дисциплін Наталії Маринченко.

Комісія відзначила належний рівень підготовки студентів. Оцінювання їх знань проходило у два етапи: електронне тестування та розв’язування практичних задач. Успішність здачі атестаційного екзамену склала 100%, якісний показник – 77,8%. На «відмінно» виконали екзаменаційні завдання Альона Харченко, Катерина Говійна, Аліна Шулік і Вікторія Капелько.

У підсумку голова комісії Світлана Турчина побажала випускникам подальших успіхів у навчанні та нових звершень у майбутній професії. Усіх випускників вона запросила продовжити навчання в Сумському національному аграрному університеті, який має потужну базу для підготовки бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент» з перспективою подальшого успішного працевлаштування.