Розвиток інтелектуальних здібностей студентів

Тиждень комп’ютерних дисциплін та інженерної графіки розпочався з ігрового заняття контролю та узагальнення знань із предмету «Інформаційні технології» на тему: «Будова ПК», яке провів викладач вищої категорії В’ячеслав Колесник у 22АІ групі.

22 лютого для проведення моніторингу знань студентів ГАТІ СНАУ В’ячеслав Володимирович використав Інтернет-сервіс Kahoot. За словами педагога, нові інформаційні технології відкривають студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, а також є досить зручними для безпосередньої роботи викладача на заняттях і забезпечують дієвість та оперативність навчання всієї групи.

Тиждень педагогічної майстерності викладачів циклової комісії комп’ютерних дисциплін та інженерної графіки проходить для поглиблення та розширення знань, підвищення інтересу до предметів, розвитку особистісних якостей та інтелектуальних здібностей студентів.