«Вшановуємо руки золоті»

Під такою назвою в бібліотеці Глухівського агротехнічного інституту ім. С.А. Ковпака СНАУ для студентів відділення механізації та агропромислових технологій проходить Декада молодого фахівця.

Читачі можуть переглянути підручники, навчальні посібники з механізації виробничих процесів в рослинництві та тваринництві, експлуатації машин та обладнання агропромислового виробництва, автоматизації технологічних процесів і систем автоматичного керування та інші книги.

Для майбутніх аграріїв бібліотека також пропонує фахові періодичні видання – журнали «Зерно», «Пропозиція», «Техніка і технології АПК», «Farmer», «Аграрний тиждень», газети «Рідне село» та «Земельна реформа в Україні».

Запропонована література допоможе студентам відділення механізації та агропромислових технологій глибше оволодіти знаннями зі спеціальних дисциплін і стане в нагоді при написанні курсових і дипломних робіт.

Запрошуємо до перегляду виставки!