English German Ukrainian

Менеджери в дії

Студенти 31М групи під керівництвом викладача Ганни Мелути завершили навчальну практику з діловодства.

Дівчата набули навичок сучасного діловодства як системи важливих дій організації, пов’язаних у першу чергу з діловою документацією, яка необхідна для функціонування сучасних установ різних форм власності.

Майбутні менеджери протягом тижня оформлювали та заповнювали документацію різного типу, стежили за рухом вхідних і вихідних документів, формували особові справи, писали службові листи тощо.

Архіваріус навчального закладу Тетяна Мілка показала студенткам документи 50-річної давності. Секретар директора інституту Неля Поцелуєва ознайомила з новою інструкцією з діловодства, на основі якої Україна переходить на електронне зберігання всіх документів.

За словами Ганни Вікторівни, оформивши звітну документацію, майбутні фахівці налаштували себе на практичне застосування набутих вмінь.