Світовий досвід і українська практика

У рамках навчання в аспірантурі Сумського національного аграрного університету викладач відділення економіки та інформаційних технологій ГАТІ СНАУ Людмила Коренівська взяла участь у конференції з питань організації науково-дослідної роботи.

Також до участі в конференції долучилися завідувач відділення економіки та ІТ Олена Суровицька й викладач спеціальних дисциплін відділення Тетяна Лазарєва.

Розлогу доповідь на тему: «Вимоги до належної наукової роботи» презентував директор німецького Лейбніц-Інституту ІАМО, професор Альфонс Бальманн. Він розповів про накопичення інформації та збір даних для дослідної роботи, методологію організації та проведення досліджень, представлення, публікації та оцінювання результатів роботи, вимоги до кваліфікації дослідників та їх керівників.

Варто зазначити, що ця конференція охопила низку актуальних питань, пов’язаних не лише з самою дослідницькою роботою, але й суміжними темами (фінансування науко-дослідної роботи в Україні та закордоном, особливості перевірки на плагіат і дотримання принципів доброчесності, проблеми корупції та відповідальності за якість й ефективність проведеної роботи).

Учасники коментували виступ і ставили запитання. Особливо цікавило слухачів порівняння організації всіх етапів науково-дослідної роботи в Україні та за кордоном, а також статус науковця та вплив репутації видання, в якому він публікується, на сприйняття його досягнень у наукових колах.

Науково-практичні конференції, які за сучасних карантинних умов усе частіше проходять в онлайн-режимі, дають можливість довідатися про актуальні питання та поділитися своїми напрацюваннями науково-дослідної роботи, – говорить Людмила Коренівська. – Отримана інформація стане у нагоді під час проведення власних наукових досліджень з урахуванням актуальних питань, вивченням яких зараз займається світова спільнота науковців, та у процесі організації науково-практичних конференцій у Глухівському агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака СНАУ.