Педагогічна рада онлайн

3 червня 2020 року в ГАТІ СНАУ відбулося засідання педагогічної ради в дистанційному форматі.

Розпочинали – традиційно, закінчуємо – дистанційно

Передусім заступник директора з навчальної роботи Наталія Горох надала інформацію про організоване закінчення 2019-2020 навчального року.

Уперше за більше ніж 120-річну історію існування закладу нам довелося здійснювати освітній процес у таких екстремальних умовах, – звернулася до колег Наталія Василівна. – Це стало великим викликом для всіх: адміністрації, педагогічних працівників, співробітників і студентів; змусило швидко перебудовуватися, вивчати та впроваджувати дистанційні технології. Сьогодні перед нами стоять непрості завдання успішно закінчити навчальний рік, провести семестрові екзамени та заліки, державну атестацію студентів випускних курсів, ДПА у формі ЗНО студентів 2-х курсів, заповнити та здати звітну документацію, здійснити повноцінний прийом на навчання до закладу.

Згідно з озвученим алгоритмом, проведення навчальних занять із використанням дистанційних технологій буде продовжуватися до 19 червня.

Семестрові заліки проведуть дистанційно, оцінки виставлять на підставі поточного оцінювання виконаних студентських робіт. Поточне оцінювання викладачі здійснять у своїх віртуальних класах.

Якщо студент узагалі не працював дистанційно, то він зобов’язаний здати залік із застосуванням відеозв’язку. Як виняток можна використати мобільний зв'язок.

Семестрові екзамени теж будуть у дистанційному форматі, відповідно до графіку їх проведення. Викладач має повне право виставити екзаменаційну оцінку на підставі поточного оцінювання. На тих студентів, рівень знань яких важко оцінити, чекатиме екзамен із використанням засобів відеозв’язку.

Захист курсових проектів і робіт – тільки дистанційно з використанням засобів відеозв’язку.

Для державної атестації студентів випускних курсів буде використовуватися комбінована система: місцеві здаватимуть атестаційні екзамени та захист дипломних проєктів (бакалаври-агроінженери) у закладі з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних вимог, студенти з віддалених регіонів – дистанційно з використанням засобів відеозв’язку.

За умови пом’якшення карантинних вимог державна атестація буде проведена в закладі.

Вручення дипломів здійснюватиметься залежно від санітарно-епідемічного стану у відповідний період.

Дуже важливий і відповідальний напрямок – проведення ДПА у формі ЗНО. У цьому році здають ДПА 156 студентів 2-х курсів та повторно – 14 студентів ІІІ-х курсів. На базі нашого закладу будуть проведені 2 пробних та 4 – основних ЗНО.

Також Наталія Горох озвучила терміни заповнення звітної документації та перелік навчально-методичної документації, яку необхідно підготувати на 2020-2021 навчальний рік.

Забезпечити повноцінний прийом

Завідувач підготовчого відділення Оксана Вілкова зробила акцент на особливостях роботи педагогічного колективу по забезпеченню повноцінного прийому в 2020 році.

Вступна кампанія 2020 року – це кампанія на межі істотних реформ в освіті України. Прийняття низки законів, затвердження нових нормативних документів – це нове бачення розвитку освіти сьогодні. Ми займаємо свою нішу в освітньому просторі та продовжуємо працювати,
– наголосила Оксана Григорівна й продовжила ознайомлювати колег з Правилами прийому до Глухівського агротехнічного фахового коледжу у 2020 році.

Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються особи: після 9 класів; після 11 класів; після ПТУ, ліцею; після коледжу, ЗВО.

Фінансування навчання здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за рахунок державного замовлення чи за кошти фізичних або юридичних осіб.

Особливості вступної кампанії-2020:

 • Необмежена кількість заяв.
 • Для вступників на основі 9-ти класів передбачено 2 вступні іспити з української мови (диктант) та математики (тестові завдання), прохідний бал 100 за 200-х бальною шкалою вже дає право брати участь у конкурсі.
 • Для 11-класників зараховуються бали сертифіката(ів) ЗНО або результати вступних іспитів з української мови та літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться ЗНО (на вибір з 3-х предметів). У разі подання результатів ЗНО бал вступника підвищується на 25%.
 • Тільки електронна заява для вступників на базі 11 класів, які складали ЗНО, для денної та заочної форм навчання; створюється консультаційний пункт при приймальній комісії, де надається допомога при формуванні електронного кабінету, створенні та подачі електронних заяв вступників).
 • Паперова заява для вступників на базі 11 класів, які не складали ЗНО.
 • У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років.
 • Вступники на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класів), ОКР кваліфікованого робітника, освітнього ступеня вищої освіти подають заяви в паперовій формі.
 • Для вступу на основі диплома кваліфікованого робітника зараховуються результати ЗНО чи вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.
 • Під час вступу в 2020 році випускники 9 класів обов’язково подають ІД-картку (винятки - свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2020 року).
 • Також передбачено подачу військово-облікових документів (копія військового квітка, посвідчення про приписку).
 • Подання заяв у паперовій формі вступників на основі базової загальної середньої освіти може здійснюватися шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на електронну адресу Приймальної комісії коледжу.
 • Подання оригіналів документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.
 • Подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії коледжу.
 • Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули базову та повну загальну середню освіту в закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал підвищується за рахунок сільського коефіцієнта, який складає 1,05.
 • Прийом буде тривати 3 місяці, бо для різних категорій вступників передбачено різні терміни.
 • Випускникам 11 класу пропонуємо вступ до коледжу на І курс (прискорені групи) за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», на ІІ курс добором на всі спеціальності денної форми та на 5 спеціальностей заочної форми навчання.
 • Вступ на бакалавра буде здійснюватися лише на основі диплома молодшого спеціаліста. Випускники коледжів зможуть продовжити навчання за спорідненою спеціальністю.

Насамкінець завідувач навчально-методичного кабінету Ірина Хлонь надала інформацію про видачу свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти.

Протягом засідання педагогічної ради було ухвалено низку відповідних проектів рішень.