Екзамени по-новому

У ГАТІ СНАУ викладач Марина Нижник провела екзамен з дисципліни «Зведення та монтаж будівель і споруд» в 21ББП групі за допомогою програми Classtime.

Попередньо педагог отримала сертифікат, що засвідчує успішне закінчення курсу з роботи за зазначеною програмою.

Користуючись Classtime на власних смартфонах, студенти отримали можливість одразу перевірити правильність виконаної роботи, а не чекати на її перевірку викладачем. Також майбутні фахівці в режимі реального часу побачили якісні показники всієї групи.

Марина Василівна зазначає, що такий спосіб перевірки знань дозволяє в короткі строки виявити прогалини в розумінні студентами матеріалу та негайно їх усунути.